factory

Homogenizatory ciśnieniowe i ich znaczenie dla mleczarstwa

Biznes i Pieniądze

Na czym polega homogenizacja

Homogenizacja to proces, którego zadaniem jest zmieszanie produktów, które w normalnych warunkach nie ulegają zmieszaniu. Wykorzystywana jest przede wszystkim w mleczarstwie do uzyskiwania jednorodnych, nierozwarstwionych produktów. Homogenizacja wynaleziona została przez Augusta Gaulina, który odkrył, że pod wpływem wysokiego ciśnienia i odpowiedniej temperatury, ciecze niemieszalne ulegają zmieszaniu. Urządzenie do wytwarzania do tego rodzaju emulsji zaprezentował po raz pierwszy na Paryskiej Wystawie Światowej w 1900 roku. Chociaż od tego czasu homogenizatory są stale udoskonalane i unowocześniane, to zasada ich działania pozostała niezmienna.

Homogenizatory ciśnieniowe w mleczarstwie

Nieprzetworzone mleko krowie składa m.in. z białek, cukrów, substancji mineralnych, witamin oraz tłuszczów. Tłuszcz mlekowy występuje w postaci rozproszonych kuleczek, których gęstość jest niższa niż gęstość pozostałych składników. Jego występowanie sprawia, że na powierzchni mleka dochodzi do powstawania warstwy śmietany, co jest negatywnie odbierane przez konsumentów. Aby uzyskać jednolite, białe mleko, producenci wykorzystują homogenizatory ciśnieniowe. Zasada ich działania jest bardzo prosta. Ogrzane do temperatury 50-57 stopni Celsjusza mleko, zamykane jest w szczelnej komorze i poddawane wysokiemu ciśnieniu. W rezultacie dochodzi do ściskania i rozerwania mlekowych kulek tłuszczowych. W zależności od tego jak duże jest ciśnienie, średnica kulek zmniejsza się dwu lub czterokrotnie. W efekcie uzyskuje się jednolitą ciecz, bez tendencji do rozwarstwiania. Efektywność procesu homogenizacji w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju homogenizatora. Niezwykle istotne znaczenie ma odpowiednia szczelność urządzenia. Jakiekolwiek wahania ciśnienia spowodowane np. przez nieszczelne zawory, pogarszają końcowe właściwości produktów. Nowoczesne homogenizatory ciśnieniowe umożliwiają homogenizację dwustopniową. W drugim etapie następuje rozbicie tzw. gronek tłuszczu, które powstały po pierwszym etapie. Po jego zakończeniu kuleczki tłuszczowe tracą swą zdolność do ponownego zlepiania się. Ze względu na swe cechy, obecnie homogenizacja jest powszechnie stosowana w mleczarstwie do produkcji mleka, serów, czy śmietany.

Dodaj komentarz